Kronika rok: 2004

Kronika  I Giełda Sarmacka


 W dniach 26-28 listopada 2004 r. w Domu Wojska Polskiego przy ul. Niepodległości 141 
w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie "Dom Polski Sarmacja" Giełda Sarmacka, jako impreza towarzysząca XIII Targom Książki Historycznej. Giełda Sarmacka podobna w założeniu do Giełd Szlacheckich była okazją do prezentacji
wyrobów i usług przez genealogów, pisarzy, wytwórców herbów w najróżniejszych technikach. Szczególne miejsce przewidziano na książki i wydawnictwa dotyczące heraldyki.

 

Czytaj dalej …I Giełda Sarmacka

Adam Pszczółkowski 28 listopada 2004

Pierwsze spotkanie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie,

Adam Pszczółkowski 20 listopada 2004

Dnia 9 października o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie.

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Związku Szlachty Polskiej p. Marcin Michał Wiszowaty h. Pierzchała, który przywitał zebranych członków Związku z Warszawy i okolic – założycieli Oddziału Związku w Warszawie.

 

Czytaj dalej …ODDZIAŁ ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ W WARSZAWIE

Adam Pszczółkowski 9 października 2004

9 października 2004 roku w Warszawie odbyło się I (III) Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Polskiej. Członkowie Związku zebrali się w samym sercu stolicy – w Sali Konferencyjnej historycznego gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej przy ul. Krakowskie Przedmieście 66.


Godzina 11:00. Uczestnicy schodzą się na Walne Zebranie. 
fot. Marcin Forkiewicz

 

Czytaj dalej …IV Walne Zebranie Związku Szlachty Polskiej 9-10-2004 Warszawa

Adam Pszczółkowski 9 października 2004