Kronika rok: 2008


W dniu 20 grudnia 2008 r. odbyło się w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie na Pl. Bankowym (pałac Przebendowskich) zebranie członków Związku Oddziału Warszawskiego.
Na początku pan prezes Henryk hr. Grocholski przywitał wszystkich zebranych i przedstawił nowego prezesa pana Adama Antoniego Pszczółkowskiego herbu Szeliga.
Pan Adam Pszczółkowski zaproponował nowy skład zarządu Oddziału Warszawskiego, który został przez członków Oddziału zatwierdzony jednogłośnie.

Czytaj dalej …Relacja ze spotkania członków ZSzP Oddziału Warszawskiego

Adam Pszczółkowski 20 grudnia 2008

W dniu 19 stycznia 2008 r. w Warszawie w Pałacu Przebendowskich (Radziwiłłów) – obecnie mieszczącym Muzeum Niepodległości odbyło się spotkanie Członków Oddziału Warszawskiego Związku Szlachty Polskiej.

Plan spotkania przedstawiał się następująco:
1. Sprawy bieżące
2. Spotkanie z zaproszonym Gościem
3. Wręczenie legitymacji nowym Członkom Oddziału Warszawskiego ZSzP

Czytaj dalej …Spotkanie Członków Oddziału Warszawskiego ZSzP

Adam Pszczółkowski 19 stycznia 2008