Kronika rok: 2009

W dniu 12 grudnia odbyło się Bożonarodzeniowe opłatkowe spotkanie Członków i Sympatyków-Gości Związku Szlachty Polskiej Oddziału Warszawskiego w Muzeum Niepodległości.

Uroczystość, w której brało udział kilkadziesiąt osób zaczął wykład pani dr Ireny Kotowicz-Borowy pt. "Kultura drobnoszlachecka na pograniczu wschodnim". Prelegentka w niezwykle ciekawy sposób omówiła temat, przedstawiając sytuacje "gniazd szlacheckich" dawniej i dziś na kresach wschodnich. Wykładowi towarzyszyła prezentacja komputerowa.

 

Czytaj dalej …Relacja ze spotkania opłatkowego Warszawskiego Oddziału ZSzP

Adam Pszczółkowski 12 grudnia 2009

W dniu 26 listopada 2009r w Muzeum Niepodległości (dawny pałac Przebendowskich) odbyło się spotkanie Związku Szlachty Polskiej Oddziału Warszawskiego.

Pierwsza prelekcja to:
"Patriotyzm, religijność i tradycje rodzinne szlachty", którą wygłosiła pani Irena Stażyc-Szanster, autorka książki "Śladami dziewięciu córek Chelińskich z Kotlic". Towarzyszyła jej prezentacja komputerowa, gdzie na tle Muzyki Dworku Szlacheckiego, kompozytora Macieja Łuszczewicza, przedstawione zostały stare fotografie rodzinne i drzewo genealogiczne Chelińskich.

Czytaj dalej …Relacja ze spotkania Związku Szlachty Polskiej Oddziału Warszawskiego

Adam Pszczółkowski 26 listopada 2009

W dniu 3 października 2009r. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie ZSzP Oddziału Warszawskiego w Muzeum Niepodległości.
Pan Prezes Adam Pszczółkowski przywitał zebranych i przedstawił sprawy bieżące, czyli terminy następnych spotkań. Poinformował wszystkich zbliżającym się 10 i 11 października Zjeździe Przedstawicieli Zarządów Oddziałów, Regionalnych Przedstawicieli, Głównej Komisji Rewizyjnej i konsultantów Związku Szlachty Polskiej. Miejscem obrad będzie Sala Pompejańska Hotelu Europejskiego. Wszyscy zostali zaproszeni wraz z rodzinami na Mszę św. w dniu 11 października o godz. 12:00 w archikatedrze warszawskiej, po której dla chętnych będzie możliwość spotkania się na obiedzie "U Fiszera" na pl. Bankowym.

 

Czytaj dalej …Relacja ze spotkania Oddziału Warszawskiego ZSzP

Adam Pszczółkowski 3 października 2009

W dniu 25 lipca 2009r.odbyło się spotkanie o charakterze integracyjnym w wilii państwa Beaty i Michała Korsaków w Konstancinie. Pan Michał Korsak jest członkiem ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Czytaj dalej …Relacja ze spotkania integracyjnego u JW. Państwa Beaty i Michała Korsaków

Adam Pszczółkowski 25 lipca 2009

Z inicjatywy pani Bogumiły Umińskiej z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie w dniu 26 czerwca 2009r. odbyła się II Konferencja Naukowa z cyklu "Ziemianie Mazowsza". Spotkanie to miało miejsce w uroczym dworku w Gołotczyźnie-filii Muzeum w Ciechanowie.

Czytaj dalej …Relacja z II Konferencji naukowej z cyklu „Ziemianie Mazowsza” w Ciechanowie.

Adam Pszczółkowski 26 czerwca 2009