Kronika rok: 2010


W Zespole Szkół Nr44 na ulicy Mandarynki 1 w Warszawie odbyło się zebranie ZSzP Oddziału Warszawskiego.
Pan prezes Adam Pszczółkowski powitał zebranych i przedstawił program spotkania.
Następnie pan Wojciech Wiszowaty zaprosił chętnych na Bal Sylwestrowy w pałacu w Kaleniu, posiadłości pana Czesława Adamowicza członka Oddziału Warszawskiego.

Czytaj dalej …Zebranie ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Adam Pszczółkowski 11 grudnia 2010

W dniu 6 listopada 2010 o godz. 11.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się zebranie ZSzP Oddziału Warszawskiego.
Prowadził je Pan prezes Adam Pszczółkowski.
Po przywitaniu wszystkich, pan prezes poinformował o dokonanych zmianach w Statucie ZSzP co dokonało się na Walnym Zebraniu w dniu 16-17 października 2010r.

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania ZSzP Oddziału Warszawskiego

Adam Pszczółkowski 6 listopada 2010

Uroczystości w Ziemi Dobrzyńskiej

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w porozumieniu i na zaproszenie Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, oraz Urzędu Miejskiego w Rypinie odbył się wykład Beaty i Michała Korsaków pod tytułem

Czytaj dalej …Wykład pt: Z MIŁOŚCI, MĄDROŚCIĄ TRWAŁY w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rypinie

Adam Pszczółkowski 16 września 2010

Prowadził je Pan prezes Adam Pszczółkowski.

 

Czytaj dalej …Odbyło się zebranie ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Adam Pszczółkowski 11 września 2010

Przewodniczył mu pan prezes Adam Pszczółkowski, który przywitał zebranych członków i gości. Przedstawił sprawy organizacyjne, między innymi wybory przed Walnym Zebraniem w październiku, a także poinformował o Zjeździe Łapińskich w Łapach. Pani Sekretarz Iwona Zawisza-Chrzanowska przedstawiła propozycję wyjazdu integracyjnego do Broku nad Bugiem, a także zaprosiła zebranych w imieniu organizatorki, naszej sympatyczki p. Jolanty Karpińskiej Warzecha na sesję "Fryderyk Chopin i jego historia", w dniu 29 maja 2010 roku o godzinie 16:00 w Sulejówku.

Czytaj dalej …W siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie (dawny pałac Przebendowskich) odbyło się zebranie ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Adam Pszczółkowski 29 maja 2010