Kronika rok: 2011


W dniu 17 grudnia 2011 r. w szkole podstawowej nr 330 w Warszawie, odbyło się szóste tegoroczne zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej. Zebranie otworzyła i prowadziła (w części wstępnej i artystycznej) wiceprezes oddziału p. Iwona Zawisza – Chrzanowska. Dalszą część zebrania prowadził prezes oddziału p. Adam Pszczółkowski. 

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Adam Pszczółkowski 17 grudnia 2011

W dniu 5 listopada 2011 r., w Szkole Podstawowej nr 330 w Warszawie, odbyło się Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej. Zebranie otworzył i prowadził prezes Oddziału, pan Adam Pszczółkowski. 

Głównymi celami zebrania były:

– wybory Delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie ZSzP (planowane na 3-4 grudnia 2011 r.)
– wybory władz Oddziału na IV kadencję (2011 – 2014)

Czytaj dalej …Walne Zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Adam Pszczółkowski 5 listopada 2011

W dniu 8 października 2011 roku odbyło się w Zdunowie spotkanie integracyjne ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Brało w nim udział 40 osób.

Po zwiedzaniu parku i pięknie odrestaurowanego dworu odbył się wykład pana Adama Pszczółkowskiego o historii posiadłości.

Następnie pan Hubert ks. Massalski zdał relację z podroży do Rosji do Masalska na uroczystości obchodów 780 rocznicy powstania miasta, rodowej siedziby Ks. Massalskich.
Po wykładach i dyskusji zjedzono pyszny obiad w tamtejszej restauracji.

 

Czytaj dalej …Relacja ze spotkania w Zdunowie w dniu.

Adam Pszczółkowski 8 października 2011

W dniu 18 czerwca 2011 roku (sobota) w Szkole Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 w Warszawie, odbyło się ostatnie przedwakacyjne zebranie ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Przewidziano następujący program:

1. Sprawy organizacyjne
2. Referat p. Stanisława Plewako: "Szlachta zachodniej Mińszczyzny w składzie II Rzeczpospolitej. Losy w XIX i początku XX wieku."
3. Prezentacja tomiku wierszy Iwony Zawisza -Chrzanowskiej

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania ZSzP Oddziału Warszawskiego

Adam Pszczółkowski 18 czerwca 2011

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Związek Szlachty Polskiej, Stowarzyszenie "Domus Polonorum", Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego, Związek Polskich Kawalerów Maltańskich brało udział w pikniku w Korczewie dniach 3-5 czerwca 2011 roku.

Czytaj dalej …Sprawozdanie z uczestnictwa członków ZSzP Oddziału Warszawskiego w pikniku w Korczewie.

Adam Pszczółkowski 3 czerwca 2011