Kronika rok: 2012

Zebranie otworzył i prowadził prezes oddziału p. Adam A. Pszczółkowski.

Na wstępie zebrania Prezes Związku Szlachty Polskiej p. Henryk Grocholski przedstawił informacje dotyczące bieżących działań Stowarzyszenia. Poruszono kwestie nadania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Związkowi Szlachty Polskiej statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) z dniem 10 września 2012 r. Od 2013 r. osoby skłonne wspomóc działalność ZSzP będą mogły przekazywać 1% podatku. Ponadto p. Grocholski wspomniał o planowanym w dniach 24-25 listopada 2012 r. spotkaniu Zarządu Głównego z przedstawicielami Zarządów Oddziałów we Wrocławiu z zamiarem omówienia bieżącej działalności, prezentacji planowanych inicjatyw ZSzP w dalszym okresie. 

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej

Adam Pszczółkowski 26 października 2012

W dniu 13 października 2012 r. w Glinie koło Broku nad Bugiem odbył się piknik szlachecki zorganizowany przez Warszawski Oddział naszego Stowarzyszenia. 
W drodze do Gliny uczestnicy pikniku mieli możliwość zwiedzenia XVI-wiecznego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Broku.  

Czytaj dalej …Sprawozdanie z pikniku szlacheckiego w Glinie koło Broku

Adam Pszczółkowski 13 września 2012

W dniu 26 maja 2012 r. w Hotelu Europejskim w Warszawie, odbywało się czwarte tegoroczne zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Zebranie otworzył i prowadził prezes oddziału p. Adam A. Pszczółkowski.
W trakcie zebrania miały miejsce dwie prelekcje. Pierwszą zatytułowaną "Wojenne i powojenne losy ksiąg metrykalnych z terenów obecnej Ukrainy" wygłosił pracownik ds. kwerend z Archiwum Głównego Akt Dawnych, p. Małgorzata Kośka. Następnie p. Andrzej Kobylański (z Kijowa, doktorant UMCS w Lublinie) zaprezentował wykład o charakterze multimedialnym. "Odmiany herbu Sas". Obie prelekcje zwieńczyła żywa dyskusja.

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej

Adam Pszczółkowski 26 maja 2012

W dniu 28 kwietnia 2012 r. w Hotelu Europejskim w Warszawie, odbywało się trzecie tegoroczne zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
Zebranie otworzył i prowadził prezes oddziału p. Adam A. Pszczółkowski.

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej

Adam Pszczółkowski 28 kwietnia 2012

W dniu 24 marca 2012 r. pomiędzy godziną 11:00 a 15:00, w Warszawie, w Szkole Podstawowej nr 330, przy ul. Mandarynki 1 odbywało się drugie tegoroczne zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej.

Adam Pszczółkowski 24 marca 2012