rody-rodziny-mazowsza-podlasiaKsiążka ukazała się nakładem nakładem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów

Dostępna do kupienia w internetowym sklepu towrzystwa. http://sklep.ltn.lomza.pl/?product=rody-rodziny-mazowsza-i-podlasia-zrodla-do-badan-genealogicznych

Grzegorz Przeździecki 23 października 2014

Krytyczne stanowisko wobec dziejów I Rzeczypospolitej stało się w okresie międzywojennym stanowiskiem dominującym w historiografii polskiej. Również w okresie po II wojnie światowej stosunek do przeszłości okazała się być kontynuacją tradycji stańczykowskiej. Stało się tak z zupełnie zrozumiałych względów, dla komunistów takie pojęcia jak wolność polityczna, prawa polityczne, w tym prawo do oporu wobec władzy stanowiły zagrożenie. Należało zatem podjąć wszystkie możliwe działania zmierzające do tego, aby I Rzeczypospolita ze swą kulturą republikańską, tradycją wolnościową, nie była źródłem inspiracji dla zniewolonych Polaków.
Fragment Wstępu 

 

Czytaj dalej …Myśl Polityczna I Rzeczpospolitej

Grzegorz Przeździecki 1 kwietnia 2014