Krytyczne stanowisko wobec dziejów I Rzeczypospolitej stało się w okresie międzywojennym stanowiskiem dominującym w historiografii polskiej. Również w okresie po II wojnie światowej stosunek do przeszłości okazała się być kontynuacją tradycji stańczykowskiej. Stało się tak z zupełnie zrozumiałych względów, dla komunistów takie pojęcia jak wolność polityczna, prawa polityczne, w tym prawo do oporu wobec władzy stanowiły zagrożenie. Należało zatem podjąć wszystkie możliwe działania zmierzające do tego, aby I Rzeczypospolita ze swą kulturą republikańską, tradycją wolnościową, nie była źródłem inspiracji dla zniewolonych Polaków.
Fragment Wstępu 

 

ks1

Spis treści

 

Część pierwsza Wiek złoty

I. Narodziny i rozwój polskiej myśli politycznej
II. Twórcy republikańskiego Credo
III. Republikanizm w zwierciadle

 

Część druga Wiek srebrny

I. Program naprawy Rzeczpospolitej i polskich obyczajów
II. Arianie wobec wolności i państwa
III. Teorie umowy społecznej programy reform
IV. Piewcy republiki wolności

 

Część trzecia Wiek żelaza

I. Reformatorzy
II. Twórcy przełomu – twórcy czasu przełomu
III. Nowy republikanizm
IV. Obrońcy republiki w dawnym kształcie.

Autor Włodzimierz Bernacki
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Politolog, historyk myśli politycznej.


Wydawnictwo ARCANA

http://www.arcana.pl/index.php?akcja=kategoria&id=6

 

 

 

Grzegorz Przeździecki 1 kwietnia 2014