Witamy!
 
Warszawski oddział Związku Szlachty Polskiej powstał w 9 października 2004 roku.

Jesteśmy organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.Głównymi celami Związku są:
– integracja szlachty dawnej Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów,
– opieka nad zabytkami kultury szlacheckiej,
– popularyzacja historii i tradycji szlachty polskiej,
– krzewienie etosu rycerskiego.

 

Pełna treść statutu, określające cele i sposób ich realizacji dostępna jest tutaj: Statut Związku Szlachty Polskiej
Członkiem może zostać osoba pochodzenia szlacheckiego w prostej prawej linii męskiej, a więc syn lub córka ojca – szlachcica. A także żony na czas małżeństwa i wdowy po szlachcicach.
W celu uzyskania członkostwa należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną ankietę kandydacką wraz ze stosowną dokumentacją w postaci xerokopii bądź skanów.
Związek nie nadaje szlachectwa, ani tytułów arystokratycznych, ani Orderów.

Oficjalnym pismem Związku jest wydawnictwo "Verbum Nobile". Wydawane jest przez Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie. Członkowie otrzymują je bezpłatnie, natomiast pozostali zainteresowani mogą je zakupić w siedzibie bądź w oddziałach.

Związek Szlachty Polskiej prowadzi również ogólnodostępną listę dyskusyjną FORUM. Powstała ona z myślą o popularyzacji genealogii i heraldyki szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Adresatami i uczestnikami listy FORUM mogą być wszystkie zainteresowane osoby, nie tylko pochodzenia szlacheckiego. Korzystającymi z listy FORUM są osoby zamieszkałe w Polsce i poza jej granicami. Dyskusja odbywa się w języku polskim. Warto podkreślić, że wśród aktywnych uczestników, są również znani polscy historycy, genealodzy i heraldycy, którzy chętnie służą swoją pomocą.

 

Adresy Zarządu Głównego Związku oraz innych oddziałów ZSzP