Krytyczne stanowisko wobec dziejów I Rzeczypospolitej stało się w okresie międzywojennym stanowiskiem dominującym w historiografii polskiej. Również w okresie po II wojnie światowej stosunek do przeszłości okazała się być kontynuacją tradycji stańczykowskiej. Stało się tak z zupełnie zrozumiałych względów, dla komunistów takie pojęcia jak wolność polityczna, prawa polityczne, w tym prawo do oporu wobec władzy stanowiły zagrożenie. Należało zatem podjąć wszystkie możliwe działania zmierzające do tego, aby I Rzeczypospolita ze swą kulturą republikańską, tradycją wolnościową, nie była źródłem inspiracji dla zniewolonych Polaków.
Fragment Wstępu 

 

Czytaj dalej …Myśl Polityczna I Rzeczpospolitej

Grzegorz Przeździecki 1 kwietnia 2014

Wielmożni Państwo,

Serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie oddziału warszawskiego Związku Szlachty Polskiej, które odbędzie się w Klubie Kultury Saska Kępa przy ul. Brukselskiej 23, dniu 15 marca 2014 r. (sobota) w godzinach 11:00 – 14:00, w sali na parterze. 

Program spotkania obejmuje prelekcję Pani Prof. Joanny Giecewicz „Warszawa-miasto przechodnie”.

Jednocześnie już teraz pragnę Państwa oraz wszystkich sympatyków Związku Szlachty Polskiej  zaprosić na spotkanie świąteczne (tzw. „jajeczko”), które odbędzie się w dniu 26 kwietnia br. (sobota) w godzinach 12-14 w Domu Pielgrzyma przy ul. Hozjusza 2. Powyższe spotkanie odbędzie się, jak każde spotkanie świąteczne, przy poczęstunku przygotowanym przez Członków Oddziału.

Z pozdrowieniami

Joanna Chełstowska-Tkacz

Sekretarz Oddziału Warszawskiego

Związku Szlachty Polskiej

Adam Pszczółkowski 15 marca 2014

Szanowni Państwo!

Dnia 26 stycznia 2013 roku (sobota) dla upamiętnienia 150-tej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,
Związek Szlachty Polskiej organizuje w Sali Pompejańskiej Hotelu Europejskiego w Warszawie, 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, konferencję zatytułowaną:

POWSTANIE STYCZNIOWE – POLAK I JEGO MARZENIA
Losy jednostki na tle wydarzeń powstania 1863 roku

Partnerem konferencji jest Muzeum Niepodległości.

Czytaj dalej …Konferencja: POWSTANIE STYCZNIOWE – POLAK I JEGO MARZENIA

Adam Pszczółkowski 26 stycznia 2013

Zebranie otworzył i prowadził prezes oddziału p. Adam A. Pszczółkowski.

Na wstępie zebrania Prezes Związku Szlachty Polskiej p. Henryk Grocholski przedstawił informacje dotyczące bieżących działań Stowarzyszenia. Poruszono kwestie nadania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Związkowi Szlachty Polskiej statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) z dniem 10 września 2012 r. Od 2013 r. osoby skłonne wspomóc działalność ZSzP będą mogły przekazywać 1% podatku. Ponadto p. Grocholski wspomniał o planowanym w dniach 24-25 listopada 2012 r. spotkaniu Zarządu Głównego z przedstawicielami Zarządów Oddziałów we Wrocławiu z zamiarem omówienia bieżącej działalności, prezentacji planowanych inicjatyw ZSzP w dalszym okresie. 

Czytaj dalej …Sprawozdanie z zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej

Adam Pszczółkowski 26 października 2012

W dniu 13 października 2012 r. w Glinie koło Broku nad Bugiem odbył się piknik szlachecki zorganizowany przez Warszawski Oddział naszego Stowarzyszenia. 
W drodze do Gliny uczestnicy pikniku mieli możliwość zwiedzenia XVI-wiecznego kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Apostoła w Broku.  

Czytaj dalej …Sprawozdanie z pikniku szlacheckiego w Glinie koło Broku

Adam Pszczółkowski 13 września 2012