W dniu 8 października 2011 roku odbyło się w Zdunowie spotkanie integracyjne ZSzP Oddziału Warszawskiego.

Brało w nim udział 40 osób.

Po zwiedzaniu parku i pięknie odrestaurowanego dworu odbył się wykład pana Adama Pszczółkowskiego o historii posiadłości.

Następnie pan Hubert ks. Massalski zdał relację z podroży do Rosji do Masalska na uroczystości obchodów 780 rocznicy powstania miasta, rodowej siedziby Ks. Massalskich.
Po wykładach i dyskusji zjedzono pyszny obiad w tamtejszej restauracji.

 

Protokołowała:
Iwona Zawisza-Chrzanowska
Sekretarz Oddz. Warszawskiego ZSzP

Adam Pszczółkowski 8 października 2011