W dniu 17 grudnia 2011 r. w szkole podstawowej nr 330 w Warszawie, odbyło się szóste tegoroczne zebranie Warszawskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej. Zebranie otworzyła i prowadziła (w części wstępnej i artystycznej) wiceprezes oddziału p. Iwona Zawisza – Chrzanowska. Dalszą część zebrania prowadził prezes oddziału p. Adam Pszczółkowski. 


Na wstępie zebrania w ramach spraw organizacyjnych p. Zawisza – Chrzanowska przedstawiła skład nowo wybranego Zarządu Oddziału, reprezentowanego w osobach:

1. Pan Adam Pszczółkowski – Prezes 
2. Pani Iwona Zawisza – Chrzanowska – Wiceprezes 
3. Pan Marcin Olszewski – Sekretarz
4. Pan Hubert Massalski – Skarbnik
5. Pan Krzysztof Orłowski – Członek Zarządu
6. Pan Ireneusz Jastrzębski – Członek Zarządu 
7. Pan Wojciech Grabowski – Członek Zarządu

Ponadto wiceprezes oddziału przedstawiła skład nowo wybranej Komisji Rewizyjnej:

1. Tomasz Jaxa – Chamiec – Przewodniczący
2. Tadeusz Łaguna – Członek Komisji
3. Michał Korsak – Członek Komisji

Pani Zawisza – Chrzanowska omówiła również kwestie związane z organizacją imprez o charakterze integracyjnym (kuligi, bale). W związku z niedawno odbytym (3-4 grudnia 2011 r.) Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Delegatów ZSzP relację z obrad (z uwzględnieniem kwestii statutowych) przedstawił Prezes Związku Szlachty Polskiej, p. Henryk Grocholski.

Szczególnym akcentem w nawiązaniu do świątecznej części spotkania, było przedstawienie dzieci z Koła Genealogicznego przy Szkole Podstawowej Nr 330, podczas którego zaprezentowano wiersze o tematyce bożonarodzeniowej wraz ze wspólnym kolędowaniem. Po występie dzieci otrzymały drobne upominki, w tym herbarz Gaila od Warszawskiego Oddziału ZSzP, które wręczył p. Grocholski.

W trakcie zebrania miała miejsce prelekcja zatytułowana "500 lat rodu Wilczewskich", którą wygłosił p. Juliusz Wilczewski. Prelekcję zwieńczyła żywa dyskusja.

Po dyskusji związanej z wykładem, zebrani złożyli sobie życzenia, po czym zasiedli do wspólnie przygotowanej wieczerzy wigilijnej.

Protokołował: 
Marcin Olszewski 
Sekretarz Oddziału Warszawskiego

Adam Pszczółkowski 17 grudnia 2011